kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 1:08

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

ZATEPLENÍ PODLAHY A STROPU

Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, který tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí. Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být v nejnižším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní konstrukce. Konstrukce podlahy musí vyhovovat několika podmínkám jako jsou například odolnost, neprůzvučnost, bezpečnosti jako požární, hygienické atd.
Poslední možnost jak ušetřit za energie je zateplení stropu, podlahy. Zateplení podlah nebo stropu je doporučené všude tam, kde nad obývacími místnostmi jsou místnosti nevytápěné. Např. půdy... Zateplením stropů popř. podlahy je úspora na vytápění značná.

Možností jak zateplit strop, popř. podlahu je více. Výběr vhodného způsobu zateplení je vždy otázkou konstrukce a možnostmi daného stropu nebo podlahy. Po obhlídce a prověření stropu vám navrhneme nejvhodnější způsob zateplení. Jednou z možností jak zateplit strop, je vkládání izolantu do podhledu.

I u zateplení stropu nebo podlahy je důležité řemeslné provedení. U zateplení stropu a podlah je důležitá rovina, jinak může dojít k viditelné nerovnosti nového zatepleného stropu nebo podlahy.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PODLAH
- plovoucí podlahy
- tuhé podlahy
- dvojité podlahy

JE NA MÍSTĚ SE NĚČEHO OBÁVAT?
Pokud zhotovitel dodrží technologický postup zateplení stropu nebo podlahy, tak obavy na místě nejsou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZATEPLENÝCH STROPŮ.
Zateplený strop vám můžeme také jak zakrýt, tak provést i vymalování, popř. jinou povrchovou úpravu. To se týká i podlah.

Pro více informací nás kontaktujte na telefonu, e-mailu, popř. poptávkového formuláře.

zateplení fasády panelového domu
zateplení fasády rodinného domku
zateplení soklu panelového domu
zateplení fasády rodinného domu
zateplení stropu

ZATEPLENÍ STROPU, Praha

popis reference 1

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení stropu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

zateplení stropu

ZATEPLENÍ STROPU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení stropu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

zateplení stropu

ZATEPLENÍ STROPU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení stropu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

zateplení stropu

ZATEPLENÍ STROPU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení stropu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

zateplení stropu

ZATEPLENÍ STROPU, Praha

zateplení stropu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení stropu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

zateplení stropu