kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 1:19

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

 ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU

Ještě před deseti lety se zateplovalo 40mm-50mm fasádním polystyrenem. V dnešní době není nic neobvyklého, použit 160 mm i silnější fasádní polystyren, nebo minerální vata.

JEDNOTLIVÉ ETAPY PŘI ZATEPLENÍ FASÁDY
- příprava podkladu
- montáž izolace
- montáž výztužné vrstvy
- povrchová úprava
- aplikace omítky

Jednotlivé etapy, jsou z hlediska kvality a správné funkčnosti zateplené fasády domu důležité. Poslední čtvrtá etapa je aplikace vlastní omítky. Ani provedení omítky nepodceňujeme a provádíme v max. kvalitě. Důležitý je výběr výrobce materiálů na zateplení fasád a zateplovacích systému.

Nejen u zateplení fasád domů je důležité kvalitní řemeslné provedení. Sebemenší nedokonalosti izolační a zateplovací vrstvy se mohou projevit v podobě tepelných mostů. Tepelné mosty způsobují např. vlhkost zdiva v místech, kde není provedení zateplení fasády kvalitní. Vlhkost se může stát příčinou vzniku např. plísní apod. Odstranění závad takto nedokonale provedného zateplení fasády, může být zbytečně drahé a to pomocí sanace zdiva. Opravy zateplení fasády a popř. sanace zdiva je vždy nákladná, a proto je nutno dodržovat technologické předpisy pro VKZS.

JE NA MÍSTĚ SE NĚČEHO U ZATEPLENÍ FASÁDY DOMU OBÁVAT?
Pokud zhotovitel dodrží technologické postupy pro zateplení fasády, tak obavy na místě nejsou.

ZATEPLENÍ SOKLŮ
Zateplení soklu je důležitou součástí zateplení fasády. Při zateplení soklu je také důležitý výběr výrobce materiálů. Je potřeba, aby materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Soklová část domu je podstatněji namáhána, oproti ostatním částem budovy. Hlavně proto, že se nachází na úrovni terénu. Působí na ní vlhkost, voda, zemina a mechanické vlivy. Proto na zateplení soklové části musí být použitý co nejkvalitnější materiál. K zateplení soklu se používá extrudovaný polystyren nebo perimetr. Tyto materiály jsou odolné vodě, zemině i mechanickému zatížení.

Mnoho firem pro zateplení soklu používá právě perimetr, a to z důvodu lepšího formátování a celkové zpracovatelnosti.

My pro zateplení soklu používáme výhradně extrudovaný polystyren a to právě z důvodu vyšší tvrdosti a pevnosti. Horší formátování zateplovacího polystyrenu řadíme až na další místo.

zateplení fasády panelového domu
zateplení fasády rodinného domku
zateplení soklu panelového domu
zateplení fasády rodinného domu

ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU, Zbraslav

zateplení fasády rodinného domu

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády rodinného domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU, Dolní Počernice

zateplení fasády rodinného domu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády rodinného domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády rodinného domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY RODINNÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády rodinného domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce