kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 1:06

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU

Zateplení fasády je jedna z důležitých opatření, pokud chceme ušetřit na výdajích za energie na vytápění. Kromě zateplení domu získáme zateplením fasády i nový vzhled.

JEDNOTLIVÉ ETAPY PŘI ZATEPLENÍ FASÁDY
- příprava podkladu
- montáž izolace
- montáž výztužné vrstvy
- povrchová úprava
- aplikace omítky

Tři etapy, jsou z hlediska kvalitní a správné funkčnosti zateplené fasády nejdůležitější. I aplikace vlastní např. zatírané omítky je důležitá. Ani aplikaci omítky v žádném případě nepodceňujeme, a provádíme v bezvadné kvalitě. V neposlední řadě je velmi důležitý také výběr výrobce zateplovácích materiálů.

U zateplení fasády je velice důležité kvalitní řemeslné provedení. Sebemenší nedokonalosti se projeví v podobě tepelných mostů. Tepelné mosty mohou způsobit např. vlhkost zdiva v místech, kde není provedení zateplení fasády kvalitní. Tato vlhkost se může stát příčinou vzniku plísní apod. Odstranění takto nedokonale provedného zateplení fasády, může způsobit zvýšené dodatečné finanční náklady.

Tyto případné opravy zateplení nejsou zanedbatelné, jsou nákladné a proto je nutno dodržovat technologické předpisy pro VKZS.

JE NA MÍSTĚ SE OBÁVAT?
Pokud zhotovitel dodrží technologický postup pro zateplení fasády, tak obavy na místě nejsou.

ZATEPLENÍ SOKLŮ
Součástí zateplení fasády je také zateplení soklu domu. Při zateplení soklu je nutné dbát na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu. Soklová část domu je více namáhána než ostatní části budovy, a to proto, že se nachází na úrovni terénu. Působí na ní vlhkost, voda, zemina a mechanické vlivy. Proto na soklové části musí být provedena izolace vhodným a kvalitním materiálem. Pro zateplení soklu se používá extrudovaný polystyren nebo perimetr. Oba jsou odolné vodě, zemině a mechanickému zatížení.

Většina firem zateplení soklu provádí právě perimetrem, a to pro jeho lepší formátování a celkovou zpracovatelnost.

My pro zateplení soklu používáme extrudovaný polystyren. Má vyšší tvrdost a pevnost. Preferujeme polystyren i přes jeho horší zpracovatelnost. Ostatní parametry mají oba izolanty srovnatelné.

zateplení fasády panelového domu
zateplení fasády rodinného domku
zateplení soklu panelového domu
zateplení fasády rodinného domu

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU, Benešov

zateplení fasády panelového domu
popis reference 1

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU, Dolní Počernice

zateplení fasády rodinného domu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

ZATEPLENÍ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Zateplení fasády panelového domu.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce