kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 1:29

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

PLOTY

Plot je nedílnou součástí soukromí, zajišťuje nám prostor který vlastníme. Plot se rozděluje do několika kategorií. Plot přenosný a plot pevný. Pomineme plot přenosný a zaměříme se na ploty pevné. Běžná výška bývá 180 cm.

Pevný plot z
- živých keřů
- pletiva
- cihelných sloupků a dřevěných polí
- umělého pískovce
- kovové ploty
- kované ploty
- betonové ploty
- plastové ploty
- kamenné ploty

Nejčastějí poptávané ploty

PILOTY
Piloty jsou vrtané nebo beraněné. Piloty se používají pro zakládání staveb či podpěrnou část stavby. Používají se kde nelze odtěžit dostatečné množství zeminy nebo z důvodu určitého druhu zeminy.

PLETIVOVÝ PLOT
je nejčastěji používaný, skládá se ze sloupků ( ocelového trubkového systému, betonových sloupků oba mají pevný základ s kterým jsou spojeni ), pletiva ocelovým nebo plastovým pletivem a případným základem nebo bez základu pod pletivem.

PLOT Z UMĚLÉHO KAMENE
výhoda je bezúdržbovost, staví se ve dvou variantách pouze plot z umělého kamene bez výplně nebo s výplní plotovek půlkulaté, trojhranné a rovné (dřevěné či recyklátové vyrábí se z recyklovaného plastového odpadu).

KAMENNÝ PLOT
je časově a finančně náročnější postavit, za to je vzhledově nejkrásnější a hodí se do krajiny ze všech plotů nejvíce. Může být skládaný nebo spojen s pojivem. Varianta celo kamenný plot nebo doplněný dřevěnými fošnami. Sloupy a podezdívka je kamenná doplněn dřevěnými fošnami různých šířek a tlouštěk.

Plot i opěrné zdi vám postavíme za přijatelnou cenu "na klíč", vč. výkopových prací.

zateplení fasády panelového domu
zateplení fasády rodinného domku
zateplení soklu panelového domu
zateplení fasády rodinného domu
stavba plotu

PLOT, Praha

popis reference 1

POPIS ZAKÁZKY
Plot.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

PLOT, Praha

stavba plotu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Plot.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

stavba plotu

PLOT, Praha

stavba plotu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Plot.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

stavba plotu

PLOT, Praha

stavba plotu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Plot.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

stavba plotu

PLOT, Praha

stavba plotu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Plot.

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

stavba plotu