kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 12:53

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

IZOLACE ZÁKLADU

Izolace základů zahrnuje všechyn druhy izolací. Izolace proti spodní vodě, vlkosti, tepelná izolace, izolace proti radonu i ropným produktům.

Faresta provádí izolační práce týkajicí se izolací proti vlhkosti starších domů a izolací tepelných.

V neposlední řadě je důležitou součástí provedení dobře fungující izolace stavby obecně, tepelná izolace soklu. Tepelná izolace soklu je dnes už neodmyslitelná součást komplexního řešení izolačních prací, týkajících se izolace základů nových domů.

Faresta provádí tepelné izolace soklu v technologické součinnosti s požadavky na tu nejvyšší kvalitu. Pokud jsou dodrženy všechny postupy a použije-li se kvalitní materiál, dosáhne se kvalitní plně funkční izolace základu.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH BODŮ PŘI IZOLACI SOKLU

1. Nezámrzná hloubka.
Tato část prací na tepelné izolaci soklu je spolu s určením síly izolantu nejdůležitější součástí díla. Podílí se na eliminaci tepelného mostu v oblasti podlahy.

2. Určení síly izolantu.
Je důležitý z hlediska tepelné prostupnosti. Znamená to, že pokud použiji izolant větší síly, je méně tepelně vodivý.

3. Výběr izolantu.
Výběr izolantu pro izolaci základů a izolaci soklu je zůžen mezi perimetrem a extrudovaným polystyrenem. Perimetr a extrudovaný polystyren/XPS/ má podobné vlastnosti, co se týče nasákavosti a tepelné vodivosti.Nikoli však co se týče zpracovatelnosti a pevnosti. Perimetr je podobně dobře zpracovatelný jako expandovaný polystyren/EPS/. XPS je naopak poměrně špatně zpracovatelný, je ale velmi pevný.

4. Výběr výrobce.
Podle našich zkušeností není lhostejné od kterého výrobce vybereme systém. Je dobré kupovat materiály od spolehlivých výrobců, tady je záruka tradice a tudíž i spolehlivosti.

5. Povrchová úprava soklu.
Povrchovou úpravu soklu doporučují výrobci vesměs mozaikovou. Na tuto úpravu soklu, která je systémová dáváme samozřejmě záruku.

6. Jiné povrchové úpravy soklu.
Mezi tyto úpravy patří různé obklady. Buď ze štípaného kamene /porfir,andezit/ nebo cihličky v mnoha druzích a odstínech.

zateplení fasády panelového domu
zateplení fasády rodinného domku
zateplení soklu panelového domu
zateplení fasády rodinného domu
izolace základu

IZOLACE ZÁKLADU, Praha

izolace základu
popis reference 1

POPIS ZAKÁZKY
Izolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

izolace základu

IZOLACE ZÁKLADU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Izolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

IZOLACE ZÁKLADU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Izolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

IZOLACE ZÁKLADU, Praha

popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Izolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

izolace základu

IZOLACE ZÁKLADU, Praha

izolace základu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Izolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

izolace základu