kontakt Faresta
Tuesday August 4, 2020, 12:56

Zateplení fasády a fasád domu Praha, zateplení střechy, stropu, podlahy - Faresta s.r.o. FARESTA s.r.o.

FARESTA s.r.o.

HYDROIZOLACE ZÁKLADU

Smyslem hydroizolace základů domu, je zabezpečit suché prostředí všech prostor. Izolace zdiva proti vlhkosti neboli hydroizolace se proto stává nutností. Hydroizolace provádíme hlavně u starších domů.

HYDROIZOLACE DĚLÍME NA
- invazivní
- neinvazivní

Invazivní
Invazivní opatření proti vlhkosti spočívají vždy v nějakém zásahu do konstrukce domu. Např. podřezáním zdiva a vložení izolantu proti vlhkosti.

Neinvazivní (naše specializace)
Neinvazivní hydroizolace je prováděna ke stěnám základu, které jsou na stranu venkovní-k terenu. Vždy se seznámíme s daným objektem, a s působením spodní vody a dalšími faktory, které jsou pro realizaci díla nezbytné. Hydroizolační prvky musí odpovídat požadavkům normy ČSN P73 0600. Vyplývá to z charakteru provádění hydroizolaěních prací, soustřeďujeme se na podsklepené starší domy, kde jsou základy zasaženy vlhkostí a jíný způsob by nebyl efektivní, nebo by prostě nešel provést. Tyto přímé metody izolace základů, primárně zajistí, že voda se k základům domu, tak jako dříve, vůbec nedostane a sanace zdiva tak probíhá úspěšně.

Neinvazivní hydroizolace má dvě části, svislou a vodorovnou.
Svislá izolace je tvořena izolační hmotou, která se po odkopání zeminy, nanese na vnější stěny základu. Po nanesení izolační hmoty se mezi stěnu a zeminu terénu vloží nopová fólie.
Vodorovná izolace slouží k odvodu vlhka a vody, mimo základy. Vodorovnou izolaci tvoří např. drenáže. Vodorovná izolace se napojí na svislou hydroizolaci a tím vznikne opravdu kvalitní izolace základu proti vodě a vlhkosti.

Kompletní vytvoření hydroizolace základu provádíme osvědčenými systémy a materiály renomovaných výrobců.

Provedení hydroizolace je závislé na mnoha okolnostech. Materiál základu, hloubka základu, poloha objektu apod. Proto vám více informací poskytneme přímo na místě, při obhlídce místa, na kterém budete chtít hydroizolaci provést.

hydroizolace základu
hydroizolace základu, na úrovni vodorovné hydroizolace
hydroizolace základu starého domu
montáž soklu-XPS do nezámrzné hloubky
hydroizolace základu

HYDROIZOLACE SKLEPA, Praha

hydroizolace sklepa
hydroizolace sklepa

POPIS ZAKÁZKY
Hydroizolace sklepa

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

hydroizolace základu

HYDROIZOLACE ZÁKLADU, Praha

hydroizolace základu
popis reference

POPIS ZAKÁZKY
Hydroizolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

hydroizolace základu

HYDROIZOLACE ZÁKLADU, Praha

hydroizolace základu
hydroizolace základu

POPIS ZAKÁZKY
Hydroizolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

hydroizolace základu

HYDROIZOLACE ZÁKLADU, Praha

hydroizolace základu
hydroizolace základu

POPIS ZAKÁZKY
Hydroizolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

hydroizolace základu

HYDROIZOLACE ZÁKLADU, Praha

hydroizolace základu
hydroizolace základu

POPIS ZAKÁZKY
Hydroizolace základu

TECHNICKÉ INFORMACE
Plocha: v m2
Systém: název systému
Izolant: název izolantu
Délka: délka trvání akce

hydroizolace základu